Signalisten

Signalisten är Solna stads allmännyttiga bostadsstiftelse. Tillsammans med vårt helägda dotterbolag Solnabostäder äger och förvaltar vi ca 4000 lägenheter och ca 200 lokaler i fastigheter runt om i Solna.

Stora underhållsprojekt tillsammans med vårt Projekt 1000, som är ett uppdrag att bygga 1000 nya lägenheter i Solna fram till år 2025, ger Signalisten en spännande tid i en expansiv region med stora utmaningar.

Signalisten befinner sig i en expansiv fas med flera spännande byggprojekt på gång. Totalt ska Signalisten  bygga 600 lägenheter, bland annat ett nytt trygghetsboende i Bergshamra och ett nytt kvarter i Råsunda.

Hagalund välkomnar dig i tydlig karaktär med sina blå höga hus. Den blå färgen togs fram för att de skulle skifta i färgen likt himlen i de olika väderlekarna.

Innergården
Hagalundsgatan 1-7, Hagalundsgatan 11-17. 
Innergården över garaget har utformats tillsammans med våra hyresgäster och byggts om till att bli mer öppen och tillgänglig. Med gröna ytor för lek och umgänge, konstgräsplan, grillplatser, planteringar och bättre belysning passar den hyresgäster i alla åldrar. Även miljöstugan på gården har byggts om med bättre sorteringsmöjligheter.

Uteplats
Hagalundsgatn 11-17

Solnabostäder/Signalisten kommer att starta en renovering av hela markytan där det idag är bland annat en basketplan/fotbollsplan där underlaget är asfalt. Hela markytan är en del av kv. Nordan 20, med gatuadress Hagalundsgatan 11-17.

Det kommer bli en ny modern basketplan med nytt ljuddämpande underlag och dagens grönyta kommer att rustas upp i etapp 2. Hundrastgården kommer att finnas kvar.

Arbetet kommer att komma igång inom kort och målet är att själva basketplanen i ETAPP 1 ska vara klar innan årsskiftet.

Översikt - fastigheter

Fastighetskartor

Fastighetsrapporter

kv Nordan 18  Visa
   
kv Nordan 19 Visa
   
kv Nordan 20 Visa
   
kv  Nordan 22 Visa
   
kv Sunnan 15 Visa
Signalisten_Byggnader_003.jpg
Signalisten_Byggnader_018.jpg
Signalisten_Byggnader_002.jpg
Signalisten_Byggnader_012.jpg
Signalisten_Byggnader_013.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04