Solna stad

Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan, med en landareal på endast 20 km². Befolkningsmässigt är Solna landets 27:e största kommun. Hagalund en av åtta stadsdelar i Solna kommun. Hagalund hade 8 898 invånare (år 2013), vilket utgör 12,2 procent av Solna kommuns totala invånarantal.Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av bostäder, med åtta blåfärgade höghus som främsta kännetecken. Byggnaderna är 100 meter långa och 14 våningar höga. Husen stod färdiga 1973,  

Översiktskarta

Fastighetskartor

Fastighetsrapporter

kv Sunnan 9 NA
   
kv Sunnan 17 Visa
   
kv Sunnan 19 Visa
   
Fastighet_001.jpg
Hagalund_2021-04_042.jpg
Fastighet_002.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04