Anläggningen

Hagalunds Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund ga:6 tillkommen genom LGA förrättning ,1976, 1995, 2018-09-03, akt 0184-95/5.

Samfällighetens anläggning finns på ömse sidor om Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad, inom kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-24.

Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna.

Anlaggningen.png