Loftgångar

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.
Objektbeskrivning

 Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, tak, takkonstruktion, loftgångsräcken, trappa, belysningsarmaturer, dagvattenbrunnar, hängrännor, stuprör, papperskorgar, askkoppar.

 

Loftgang_Ommalning_2016_07_004.jpg

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04