Loftgångar

Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av två stycken loftgångar. Den ena går i det övre centrumplanet mellan Hagalundsgatan 11 - 25. Den andra loftgången går i det övre planet av Sunnan skolan.

Loftgång
 
- Tak
- Takkonstruktion, bjälkar
- Taksäkerhet, vajersystem
- Hängrännor, invändigt tak
- Stuprör
- Gångyta, beläggning
- Dagvattenbrunnar
- Loftgångsräcken
- Belysning
 
Översikt
20220216_121610.jpg
20220216_121701.jpg
20220216_122053.jpg
20220216_122550.jpg
20220216_122601.jpg
20220216_122611.jpg
20220216_122644.jpg
20220216_122650.jpg
20220216_122720.jpg
20220216_123005.jpg
20220216_123423.jpg
20220216_123450.jpg
20220216_123548.jpg
20220216_123620.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Köpcentrum

Dagvattenbrunnar
Image
Dagvattenbrunnar
Image
Tak
Image
Tak
Image

Sunnan skolan

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04