Medlemmar

Föreningens medlemmar finns inom kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-24 på ömse sidor om Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund, i Solna stad. Medlemmarna är fastighetsägare såväl bostadsföretag som bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna inom markeringen på bilden bildade en samfällighetsförening 1976. Samfällighetens anläggning finns inom det grönmarkerade området.