Medlemmar

Föreningens medlemmar finns inom kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-24 på ömse sidor om Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund, i Solna stad. Medlemmarna är fastighetsägare såväl bostadsföretag som bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna inom markeringen på bilden bildade en samfällighetsförening 1976. Samfällighetens anläggning finns inom det grönmarkerade området.

Rikshem_002.png
Rikshem Nordan
Solnabostader_003.png
Solnabostäder
Image
Svenska kyrkan
Ankaret.png
Solna stad
Brf-Kyrkbacken_045.jpg
Brf Kyrkbacken
BrfHagalunden_008.jpg
Brf Hagalunden
Brf-HSB-Blkulla_068.jpg
Brf HSB Blåkulla
20180925_121543.jpg
Rikshem Solnanord

Upprustning av uteplats - Solnabostäder

Solnabostäder/Signalisten kommer att starta en renovering av hela markytan där det idag är bland annat en basketplan/fotbollsplan där underlaget är asfalt. Hela markytan är en del av kv. Nordan 20, med gatuadress Hagalundsgatan 11-17.

Det kommer bli en ny modern basketplan med nytt ljuddämpande underlag och dagens grönyta kommer att rustas upp i etapp 2. Hundrastgården kommer att finnas kvar.

Arbetet kommer att komma igång inom kort och målet är att själva basketplanen i ETAPP 1 ska vara klar innan årsskiftet.

Image

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04