Medlemmar

Föreningens medlemmar finns inom kvarteren Nordan 18-25 och Sunnan 10-24 på ömse sidor om Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund, i Solna stad. 

Medlemmarna är fastighetsägare såväl bostadsföretag som bostadsrättsföreningar. 

Fastighetsägarna inom markeringen på bilden bildade en samfällighetsförening 1976. Samfällighetens anläggning finns inom det grön markerade området.

Andelstal per fastighetsägare

Fastighetsägare Andel
Signalisten 21
Solna Stad 19
Rikshem Nordan AB 16
Rikshem Solnanord AB 3
Brf HSB Blåkulla  16
Brf Hagalunden 16
Brf Kyrkbacken i Solna 10
Svenska kyrkan 1
   
Summa andelar  102
Samfällighetens geografiska ansvarsområde

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04