Överbyggnad

Föreningen ansvarar för underhåll av skärmtaket i köpcentrum.

Skärmtak mellan två husliv

Är gemensamhetsanläggningens senast tillkomna del som täcker hela utomhusytan i butiksplanet mellan de två centrumfastigheternas husliv, Kv.Nordan 21 och 22. Mindre reparationer gjordes under 2013 efter branden i Centrum. 

Overbyggnad_Kopcentrum_001.jpg
Overbyggnad_Kopcentrum_013.jpg
Overbyggnad_Kopcentrum_002.jpg
Overbyggnad_Kopcentrum_012.jpg
Overbyggnad_Kopcentrum_009.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Objektbeskrivning & ansvarsbegränsning

Överbyggnad
 
- Tak, talplåt
- Takkonstruktion, bjälkar
- Gångyta, beläggning
- Dagvattenbrunn
- Belysning
 
Översikt
Fasad
Image
Takkonstruktion
Image
Dagvattenbrunn
Image
Belysning
Image
Belysning
Image

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04