Föreningen

Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid sammanträde 1976-12-20.
Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna. 
Föreningens medlemmar är ägarna till de deltagande fastigheterna.

Styrelsemöten

Föreningens medlemmar, 7 stycken fastighetsägare träffas regelbundet en gång per månad. De äger tillsammans 21 stycken fastigheter inom kv. Nordan 18-25 , kv. Sunnan 10-20 samt fastigheten Hagalund 3:16.

Nästa styrelsemöte

Skötsel, renhållning, städning, vinterrenhållning

Anläggningen - anläggningsobjekt

Sedan 1976 har Hagalunds samfällighetsföreing (HSFF) ett stort och omfattande underhållsansvar för ett antal anläggningsobjekt som visas i bildspelet nedan.

Overbyggnad_Kopcentrum_001.jpg
Overbyggnad_Kopcentrum_009.jpg
Belysning_061.jpg
Gångbroar_035.jpg
Hiss_Köpcentrum_009.jpg
Loftgång Sunnan skolan_003.jpg
Loftgång Sunnan skolan_016.jpg
Trappor_Renovering_148.jpg
Trappor_Tvättning_013.jpg
Trappor_Målning_017.jpg
Dagvatten_187.jpg
Dagvatten_158.jpg
Hagalund 2018-09_010.jpg
Hagalund 2020-09_028.jpg
Hagalund 2021-03_016.jpg
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04