Föreningen

Föreningen registrerades 1977-03-09 av Länsstyrelsen i Stockholms län med de stadgar som antogs vid sammanträde 1976-12-20.
Samfällighetsföreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i gemensamhetsanläggningen beträffande skötsel och underhåll av de ingående beståndsdelarna. 
Föreningens medlemmar är ägarna till de deltagande fastigheterna.

Styrelsemöten

Föreningens medlemmar, 7 stycken fastighetsägare träffas regelbundet en gång per månad. De äger tillsammans 21 stycken fastigheter inom kv. Nordan 18-25 , kv. Sunnan 10-20 samt
fastigheten Hagalund 3:16.

Nästa styrelsemöte

Förenings kalender
Inga evenemang hittades.

Skötsel, renhållning, städning, vinterrenhållning

Anläggningen - anläggningsobjekt

Sedan 1976 har Hagalunds samfällighetsföreing (HSFF) ett stort och omfattande underhållsansvar för ett antal anläggningsobjekt som visas i bildspelet nedan.

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04