Föreningen

Föreningens medlemmar, 7 stycken fastighetsägare träffas regelbundet en gång per månad. De äger tillsammans 21 stycken fastigheter inom kv. Nordan 18-25 , kv. Sunnan 10-20 samt
fastigheten Hagalund 3:16.

Styrelsemöten

Föreningens medlemmar, 7 stycken fastighetsägare träffas regelbundet en gång per månad. De äger tillsammans 21 stycken fastigheter inom kv. Nordan 18-25 , kv. Sunnan 10-20 samt
fastigheten Hagalund 3:16.

Styrelsemöten

Föreningens medlemmar, 7 stycken fastighetsägare träffas regelbundet en gång per månad. De äger tillsammans 21 stycken fastigheter inom kv. Nordan 18-25 , kv. Sunnan 10-20 samt
fastigheten Hagalund 3:16.

Gångbro
Gångbro
Gångbro
Image
Gångbro
Image
Gångbro
Image
Gångbro
Image

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04