Föreningen

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En gemensamhetsanläggning, är enligt anläggningslagen (1973:1149) bestående av anläggningar och rätt till utrymme som ägs gemensamt av flera fastigheter.

En samfällighetsförening bildas genom att delägarna i samfälligheten vid ett sammanträde antar stadgar och utser styrelse. En samfällighetsförening ska registreras hos den statliga lantmäterimyndigheten. Så snart föreningen registrerats blir den juridisk person.

Stadgar   Visa
Fastighetsägare Andelar
Solna Stad 19
Solnabostäder AB 21
Rikshem Nordan AB  16
Rikshem Solnanord AB 3
Svenska Kyrkan, Solna församling 1
Brf Kyrkbacken i Solna 10
Brf Hagalunden 16
Brf HSB Blåkulla  16
S:a 102

Hagalunds Samfällighetsförening förvaltar gemensamhetsanläggningen, Solna Hagalund ga:6

Tillkommen genom LGA förrättning 1975-06-13, akt 0184K-0805/1975 och förändrad enligt anläggningsbeslut 1995-06-27, akt 0184-95/5 och 2018-09-13, akt 0184-2018/5.

Gemensamhetsanläggningen omfattar 21 st delägande fastigheter enligt anläggningsbeslut 2018-09-13. 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04