Trappor

Samfälligheten ansvarar för underhåll och vinterhållning av 6 stycken gångbro trappor i anslutning till de tre gångbroarna(röd markering) som förbinder kvarteren Nordan och Sunnan över Hagalundsgatan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. Ytterligare 4 stycken trappor som sköts under vinterhalvåret (blåmarkering).

Objektbeskrivning

Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: ytskikt/beläggning trappsteg, trappräcken, och sparkplåtar, ytskikt konstruktion.

 

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04