Hagalund " Blåkulla "

Den nya stadsplanen - 1963

Efter 15 år av debatter och protestaktioner beslutade Solna stadsfullmäktige 1958 att Hagalund - som av en del kallades slum och av andra idyll - skulle bort. Kommunen beställde en ny stadsplan av VBB AB:s (Vattenbyggnadsbyrån) arkitekt Gunnar Lindman.

1963 var den nya stadsplanen klar och antogs i stadsfullmäktige. Planen blev, till skillnad från "rivningsbeslutet", föremål för häftiga diskussioner som gav eko i hela riket. Ett flertal "motplaner" presenterades men väckte inte gehör.

Konstnären Olle Olsson Hagalund var en av förkämparna i kampen mot den nya planen. Planen modifierades något och antogs av regeringen 1969. Då pågick rivningar av det gamla Hagalund sen fyra år, och uppföranet av det nya Hagalund påbörjades.

Ett speciellt uppdrag

Ett speciellt uppdrag utgick till Bo Ahlsén att samordna fasaderna och ge dem en enhetlig utformning, vilket Ahlsén löste genom att med olika blå nyanser söka få husen att smälta in mot himmelen. I ett sent skede ändrades Hagalundsplanen för delen runt Hagalunds kyrka.

Kommunens arkitekt Ulf Hedberg ritade om planen med lägre hus för att ge kyrkan mera rymd. BGB byggde husen som stod färdiga 1975 och hade ritats av Ragnar Westin.

Ett kvarter blev kvar

Olle Olssons hus och kvarter blev dock kvar, men eftersom inga medel avsattes för husens upprustning förföll de gradvis. 1982 togs ett slutgiltigt beslut om att riva fyra av de då återstående byggnaderna, varav tre putsade stenhus, och att rusta de fyra snickarglädjevillor som blev kvar.

En karaktär försvann

Beklagligt nog försvann då själva karaktären av vad Hagalund en gång var - "de stora kontrasternas stad" - och kvar i dag är en liten rest som påminner om Hagalunds mer idylliska sida.

Det gamla Hagalund

Det nya Hagalund

Det är tillkommet som en "bostadsmaskin" i corbusiersk anda och består av åtta 100 m långa och 14 våningar höga flerfamiljshus.  

En sträng uppdelning av olika funktioner råder inom området med bostäder för sig, affärer i ett specialplanerat centrum och matargator, lastgator och parkeringsdäck separerade från fotgängarstråk och gårdsöverbyggnader.

Fyra av höghusen uppfördes av Bergshamrabyggen genom Riksbyggens arkitektkontor och fyra av Befa (Byggnadsentreprenörernas fastighetsaktiebolag) genom Nils Lönnroth arkitektkontor.

Befa sålde senare sina två blå hus i Kv.Sunnan 18 och 20 till HSB. Under senare år har man försökt få in mer grönska och att göra torget i Hagalund mer inbjudande.

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04