STYRELSEMÖTE - Februari 14

DAGORDNING- Ordinarie styrelsemöte    
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3.  Val av mötessekreterare    
4.  Val av protokolljusterare    
5.  Protokoll    
5.1 Föregående protokoll Protokoll Nr 1-24 Visa
6. Skrivelser
7. FÖRVALTARRAPPORT   Januari  
7.1 Organisation    
7.2 Administration    
7.3 Ekonomiskförvaltning    
7.3.1 Kontosaldon    
HB AffKto   123.483 
SBAB LikvKto   300.000 
SBAB FondKto    500.000 
Summa    923.483
     
7.3.2 Likviditet  
Utbetalningar FEB-MAR   -100.000 
Inbetalningar FEB   429.686
Summa Disp. saldo 30/3 1.253.169
     
Föreningsstämma 2022 - Extra Möteshandlingar Visa
     
7.4 Tekniskförvaltning    
6.5.1 Underhåll, renhållning, skötsel 
- Vinterrenhållning  Besök/status 12 feb
7.5 Digitalförvaltning    
     
8. Övriga frågor    
     
9. Nästa möte    
9.1 Föreningsstämma 2022- Extra stämma Februari 28
- Utskick ÅR 2022 Underskrift  
- Utskick protokoll 2023 Saknade underskrifter  
9.2 Ordinarie styrelsemöte 2024 Februari 28 
9.3 Stadgeändringar 2024  Sep möte Februari 28  
9.4 Föreningsstämma 2023 Mars-April  
     
10. Avslutning    

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04