Ordinarie styrelsemöte

Dagordning

Maj 2022-05-04
 1. Mötet öppnas
 2. Nytt representantskap Signalisten
 3. Presentation av styrelsemedlemmar
 4. Val av justerare
 5. Ekonomiskförvaltning
  Kontobesked
  Likviditetsberäkning
  Budget-Inkomst/Utgiftstat 2022
  Prel. Årsredovisning 2021
  Förvaltningsrapport
 6. Tekniskförvaltning
  Anbud/Offerter
  Förvaltningsrapport
 7. IT-förvaltning
  Förvaltningsrapport
 8. Övriga frågor
  Mötesplan
  Övrigt - bordlagd administration
  Gemensam gestaltning
   - HLG, in/utfarter garage - status
 9. Nästa möte
  18 maj 

Gemensamgestaltning

Gemensamgestaltning
Bild1.JPG
Bild2.JPG
Bild3.JPG
Bild4.JPG
Bild5.JPG
Bild6.JPG
Bild7.JPG
Bild8.JPG
Bild9.JPG
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

Möteshandlingar

Protokoll
 Föregående protokoll    
     
Skrivelser
INKOMMANDE    
INGA    
     
 Brf Viktoriagatan 5 (April)    
Illustration: Tomtgränsmarkering, staket   Visa
     
UTGÅENDE     
INGA    
     
Brf Viktoriagatan 5 , Rikshem Nordan AB (April)   Visa
Ekonomiskförvaltning
Kontobesked
Handelsbanken    
Affärskonto   Visa
Fondplacering   Ingen
Kommande utbetalningar    Visa
     
SBAB    
Likvid & Fond konto   Visa
Likviditetsberäkning
Bankkonton    
HB Affärskonto   252.166
SBAB Likvidkonto   1400.000
SBAB Fonderingskonto    500.000
Summa    2.152.166 
HB Fondplacering  
Summa    
Kom utbet (LRK)   -3.606
Upparbetat   -100.000
Pågående arbeten   -600.000
 Tillgängliga medel   1.448.320 
Prel Årsredovisning 2021
PREL.  Årsredovisning 2021  Visa
Budget - Inkomst & utgiftsstat 2022
Inkomst & Utgiftsstat 2022    
Inkomst & Utgiftsstat 2022, Utg 2   Visa
     
Beslut    
Förändrad/Oförändrad avgift   2022
     
Utfall Prognos Budget 2022-03-31
Utfall Prognos Budget 2022-03-31   Visa
     
Kommentarer:    
Förvaltningsrapport
Föreningens resultat    
Beräknat resultat 2021   +196.265
Beräknat resultat 2020   +180.456
Förändring   +15.809
     
Finansiellförvaltning     
Resultat Kortfristiga placeringar (2021-12-31)   61.545
Resultat Kortfristiga placeringar (2022-03-30)   41.190
Summa 6 månader   102.735
     
     
Tekniskförvaltning
Anbud/Offerter
 Inga offertförutsättningar    
     
Inga anbud/offerter    
Förvaltningsrapport
ANLÄGGNINGSOBJEKT DUH    
Vinterhållning    
- Sandsopning    
Torget    
- Flaggstänger undanflyttade    
Centrumtrappan    
 - Slutförd    
Kvartersvägar    
 -kv Sunnan 14+18    
Renhållning    
- Papperskorgar, hushållssopor    
- Fågelräck, cigarettfimpar    
     
Pågående arbeten( (ej HSFF)    
- Uteplats Signalisten, Kv Nordan 20    
- Skolgård Sunnan skolan Solna stad     
- Rosenträdgården Solna stad     
- Blomlådor, gångbroar Solna stad    
IT-förvaltning
Förvaltningsrapport
Innehållshantering & Publiceringsvertyg    
Joomla Ver.3 uppgraderad till ver 4.0.0    
Idag version 4.1.2    
     
Tilläggsgramvaror nyaversioner  för  Joomla 4.0.0    
kommer på bred front     
     
Korrigeringar av sidhantering och dokumentarkiv    
Övrigt - utestående administration
Utestående punkter 16 mars
Protokoll 2021    
 - Se sep menyval under Styrelsemöten   Visa
     
Organisation  & Administration    
Stadgeändringar    
Förvaltningsmodell   Visa
Underlag förvaltningsmodell   Visa
Delegationsordning   Visa
Avtal    
Lanmäteriet     
Bankärende    
     

 

Övrigt
Mötesplan

Mötesplan för föreningens möten  anslås med hjälp av tidsbokningar i Microsoft Teams applikationen.

Tidpunkterna anslås även i  föreningens möteskalendarium som finns på föreningens hemsida - HOME sidan.

Mötestidpunkter finns inplaneradeunder första halvåret 2021.

Övriga frågor
Mötet avslutas

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04