STYRELSEMÖTE - November 8

DAGORDNING    
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3. Val av mötessekreterare    
4.  Val av protokolljusterare    
5.  Protokoll    
5.1 - Föregående Numrerade, justeras på nytt  Verified Visa
Protokoll Nr 1  Signering_Pending Visa
Protokoll Nr 2  Signering_Pending Visa
Protokoll Nr 3  Signering_Pending  Visa
Protokoll Nr 4  Signering_Pending Visa
Protokoll Nr 6  Signering_Pending Visa
Protokoll Nr 8  Signering_Pending
Protokoll Nr 9  Signering_Pending  
5. Skrivelser    
Ink - Trygghetsvandring   Visa
Ink - Martindagen Event Ljuståg   Visa
Ink - Trädbeskärning, Solna stad ,    
Utg -Trädbeskärning, Solna stad   Visa
     
6. FÖRVALTARRAPPORT     
6.1 Organisation    
6.1.1 Förvaltningsmodell Utestående stadfästning   
6.1.2 Förvaltningsavtal Godkänna avtal,  avtalsunderskrifter 
6.2 Administration    
6.2.1 Försäkringsavtal - IF   Visa
6.2.2 Försäkringscertifikat - IF   Visa
6.3 Ekonomiskförvaltning    
6.3.1 Kontosaldon    
HB AffKto   115.436 
SBAB LikvKto   550.000 
SBAB FondKto    500.000 
Summa    1.165.436
6.3.2 Likviditet    
Utbetalningar nov   -45.707 
Summa  Disp. saldo 8/11

1.119.729

6.3.3 Revisionsuppdrag    
Förfrågan om revsionsuppdrag 2023- Pågår  
6.4 Tekniskförvaltning    
6.4.6 Underhåll, renhållning, skötsel     
Trafikpollare Pågår  
Skyddsplåt, Invändiga hängrännor Offert Visa
Hissentréhall, gatuplan  Utfasning av armaturer Visa
6.5 Digitalförvaltning    
Inget nytt    
7. Övriga frågor    
9. Nästa möte    
10. Avslutning    

 

Köpcentrum kontverk

Växtprakt gångbro

Annan sida att utsmycka ?

Belysning kvällstid ? Återstår ?

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04