Stadgeändringar

DAGORDNING    
     
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3.  Val av mötessekreterare    
4.  Val av protokolljusterare    
5. PM Stadgeändringar   Visa
6. Genomgäng av ändringar    § 2, 3, 8, 12, 13, 14 Visa
     
7.Mötet avslutas    

 

Image

Extra Föreningsstämma 2024 - 13 Mars

Verksamhetsår 2022

Dagordning

 Utskickade möteshandlingar  Visa

Möteshandlingar

 Årsredovisning 2022  Visa

STYRELSEMÖTE 13 mars

DAGORDNING- Ordinarie styrelsemöte    
1.  Mötet öppnas    
2.  Val av mötesordförande    
3.  Val av mötessekreterare    
4.  Val av protokolljusterare    
5.  Protokoll    
5.1 Föregående protokoll Protokoll Nr 2-24 Visa
6. Skrivelser
7. FÖRVALTARRAPPORT   Mars  
7.1 Ekonomiskförvaltning    
7.1.2 Kontosaldon    
HB AffKto   190.527,25 
SBAB LikvKto   450.000 
SBAB FondKto    500.000 
Summa    1.140.527,25
     
7.1.3 Likviditet  
Utbetalningar MAR   -100.000 
Inbetalningar MAR   100.000
Summa Disp. saldo 30/3 1.140.527
     
7.4 Tekniskförvaltning    
7.4.1 Underhåll, renhållning, skötsel 
     
7.5 Digitalförvaltning    
     
8. Övriga frågor    
     
9. Nästa möte    
9.2 Ordinarie styrelsemöte 2024 Mars 
     
10. Avslutning    

 

Postadress, fakturaadres

Hagalunds Samfällighetsförening
c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS

Bank

Bank: Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737

Org.Nr.:716416-8382

©2022 HSFF Solna
Designed by CBDM Västerås AB

Logga 04