Skärmtak köpcentrum

Föreningen ansvarar för underhåll av skärmtaket i köpcentrum.
Skärmtak mellan två husliv

Är gemensamhetsanläggningens senast tillkomna del som täcker hela utomhusytan i butiksplanet mellan de två centrumfastigheternas husliv, Kv.Nordan 21 och 22. Mindre reparationer gjordes under 2013 efter branden i Centrum.

Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Tak, takkonstruktion, belysning, ytbeläggning gångyta, dagvatten dvs. avrinning/avlopp.

 

Skarmtak_04.jpg