Skärmtak köpcentrum

Föreningen ansvarar för underhåll av skärmtaket i köpcentrum.
Skärmtak mellan två husliv

Är gemensamhetsanläggningens senast tillkomna del som täcker hela utomhusytan i butiksplanet mellan de två centrumfastigheternas husliv, Kv.Nordan 21 och 22. Mindre reparationer gjordes under 2013 efter branden i Centrum.

Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Tak, takkonstruktion, belysning, ytbeläggning gångyta, dagvatten dvs. avrinning/avlopp.

 

Skarmtak_04.jpg

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04