Kvartersvägar

Samfälligheten har ansvar för underhåll, reparationer, renhållning och vinterhållning av kvartersvägar inom fastigheterna Kv.Nordan 18-25 och Kv. Sunnan 14-20, vilka är de kvarter som finns på ömse sidor om Hagalundsgatan i  Solna stad.

Objektbeskrivning
Kvartersvägarna är såväl bil, park, cykel och brandvägar inom kvarteren Nordan och Sunnan. Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.
 

Beskrivning: Ytskikt/beläggning, dagvattenbrunnar, avbärarräcken, skyddstängsel, parksoffor, belysningsarmaturer, cykelställ, papperskorgar.

 

Kv Nordan 18-25

Anlaggningen 08

Kvartersvägar inom Kv. Nordan 18-25

Kv Sunnan 14-20

Anlaggningen 07

Kvartersvägar inom Kv. Sunnan 18-25

Kvartersvag_03.jpg
Kvartersvägar_169_1024_576_01.jpg
Kvartersvag_11.jpg