Hiss köpcentrum

En hiss finns med tillhörande kommunikationsutrymmen finns i fastigheten Kv.Nordan 21, Willys butik. Samfälligheten ansvarar för underhåll av maskinutrustning, hisschakt och hisskorg i Hagalunds köpcentrum.

Hiss inklusive kommunikationsutrymmen

Hissen är en s.k. hydraul hiss med ett våningsplan och är från byggnationsåret 1973. Hissen betjänar gatuplan och butiksplanet.

Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Maskinrum, maskinutrustning, hisschakt, hisskorg, hissdörrar.

 

Hiss_104_1024.png

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04