Belysning

Samfälligheten ansvara för underhåll och skötsel av ett stort antal belysningsarmaturer i kvarteren Nordan och Sunnan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. 
Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av alla belyningsarmaturer som finns på anläggningens kvartersvägar, gångbroar, loftgångar.
Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Fundament, belysningsstolpar, belysningsarmatur.

Armatur_15.jpg

Hagalunds Samfällighetsförening
Faktura adress:

c/o Anders Liljedahl
Kaserngatan 89
723 47  VÄSTERÅS


Org.Nr.:
716416-8382
Bank: 
Handelsbanken
BankGiro: 5739-8737
Email: kontakt@hsffsolna.se

 

 

Webcontent & management

Logga 04