Belysning

Samfälligheten ansvara för underhåll och skötsel av ett stort antal belysningsarmaturer i kvarteren Nordan och Sunnan i stadsdelen Hagalund i Solna Stad. 
Samfälligheten ansvarar för underhåll och skötsel av alla belyningsarmaturer som finns på anläggningens kvartersvägar, gångbroar, loftgångar.
Objektbeskrivning
Ansvarsbegränsning är begränsat till vad som anges i beskrivningen.

Beskrivning: Fundament, belysningsstolpar, belysningsarmatur.

Armatur_15.jpg